• دانلود کتاب های مهم (1395/12/06 20:11)
  دانلود کتاب های مهم
 • دانلود کتاب سرالجلیل(زبان عربی-نسخه کامل) (1395/12/06 19:18)
  دانلود کتاب سرالجلیل(زبان عربی-نسخه کامل) توضیحات کامل کامل ترین نسخه موجود دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل bionic x4 (1395/11/14 16:40)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل bionic x4 دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل bionic x4 نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر - دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل deepmax x3 (1395/11/14 16:39)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل deepmax x3 دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل deepmax x3 نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر - دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل ECR 3500 (1395/11/14 16:39)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل ECR 3500 دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل ECR 3500 نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر - دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل ECR 5000 (1395/11/14 16:38)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل ECR 5000 دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل ECR 5000 نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر - دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل EXAMINER (1395/11/14 16:37)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل EXAMINER دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل EXAMINER نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر - دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm geoseeker (1395/11/14 16:37)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm geoseeker دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm geoseeker نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر -...
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل Lorenz DEEPMAX X5 (1395/11/14 16:36)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل Lorenz DEEPMAX X5 دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل Lorenz DEEPMAX X5 نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات...
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm black hawk (1395/11/14 16:35)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm black hawk دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm black hawk نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر -...
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm EXP 5000 (1395/11/14 16:35)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm EXP 5000 دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm EXP 5000 OKM FS Future Series نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ......
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm EXP 4500 (1395/11/14 16:34)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm EXP 4500 دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm EXP 4500 OKM FS Future Series نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ......
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل OKM GEPARD – GPR (1395/11/14 16:34)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل OKM GEPARD – GPR دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل OKM GEPARD – GPR نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر...
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm ROVER C II (1395/11/14 16:33)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm ROVER C II نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر - دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm Rover UC (1395/11/14 16:32)
  دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل okm Rover UC نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. بامطالعه کامل این دفترچه راهنمای فارسی میتوانید از ظرفیت های نهفته این گنج یاب استفاده کنید. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل. ... توضیحات بیشتر - دانلود
 • دفترچه راهنمای فارسی Visualizer3D نرم افزار دستگاه های گنج یاب (1395/11/14 16:31)
  دفترچه راهنمای فارسی Visualizer3D نرم افزار دستگاه های گنج یاب نگران از دست دادن حداکثر کارایی دستگاهتان نباشد. pdf ترجمه شده به فارسی روان با توضیحات کامل توضیحات بیشتر - دانلود
 • پیدا کردن گنج و دفینه بدون داشتن نقشه گنج و زیرخاکی (1395/11/10 03:12)
  پیدا کردن گنج و دفینه بدون داشتن نقشه گنج و زیرخاکی این کار خیلی مشکل است اما شدنی است پیدا کردن یه همچنین چیزی مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه است خوب چه جوری وارد عمل بشید که به اصطلاح نقطه شروع باشه هر ادمی که دنبال این کار میره قطعا با واژه قبر آشنایی داره یکی از واضح ترین نوع گنجه تو قبرستان هاست معمولا قبرها رو...
 • انواع علامت ها و نشانه ها در دفینه (1395/11/09 15:28)
  انواع علامت و نشانه ها دفینه نشانه صندلی : نشان سنگ صندلی یک از آثارهایی هست ک تو کشور ایران به وفور پیدا میشه و بیشتر مواقع دفینه ای که برای این آثار قرار میدادن الماس و سنگهای قیمتی بود البته سکه در ابعاد خمره کوچک هم قرار میدن و .... ولی بیشتر موردهای اولی رو میذاشتن و معمولا سنگ صندلی را در بلندی قرار میدادن . روش...
 • نشانه های مکان دفینه و گنج, علائم حتمی گنج و وجود طلا (1395/11/09 15:24)
  نشانه های مکان دفینه و گنج, علائم حتمی گنج و وجود طلا از دیگر نشانه ها سنگ چین یا وجود سنگ های بزرگ طبیعی و هم غیر طبیعی در عمق های یک و نیم به بالا است . با رنگ و شکل های مختلف از قبیل سیاه . سفید و سبز رنگ و یا دیگر رنگ ها که اغلب این چند رنگ به وفور مشاهده و یافت می شود و دیگر نشانه ها آجر و خشت های خام و به صورت...
 • نشانه خوک در گنج یابی و دفینه یابی (1395/08/03 19:09)
  خوک یکی از مهمترین علامتها برای دفینه است و یک علامت کمیاب است . بعضی ها می گویند که خوک سفید علامت نقره است اگر بچه خوک روی سنگ به صورت پراکنده حک شده جهتی را که خوک بزرگ نگاه می کند با جمع تمام خوکها باید بررسی شود .اگر خوک جلو و بچه خوکها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری که همه اش آنجا را نگاه می کند را بررسی کنید....
 • نشانه سنگ قورباغه در گنج یابی و دفینه یابی (1395/08/03 19:08)
  ورباغه خصوصیات واضحی دارد و مهم ترین آن، جهش به سمت جلو می باشد و معمولا باید در کنار یک رود یا برکه ای آب قرار داشته باشد و این علامت علامت آخر نیست و باید به سمت جهش آن به دنبال نشان بعدی باشید. ضمنا یک خصوصیت دیگر آن گرفتن طعمه از راهی دور می باشد و به همین منضور اگر قورباقه رو به رودخانه قرار داشت، اصلا تعجب نکنید...
 • نشانه سنگ دوربین در گنج یابی و دفینه یابی (1395/08/03 19:06)
  گر بر روی سنگی بزرگ و ثابت که انگار آنرا بصورت ایستاده کاشته اند، سوراخی که آنطرف آن را بتوان دید، ایجاد شده باشد، در آن محل قبری مهم وجود دارد که معمولا عمق چندانی ندارد و به این نوع نشانه، اصطلاحا سنگ دوربین یا (دوربین سنگ) هم می گویند. باید توجه داشته باشید که این قبر در زیر این سنگ یا حول و حوش و اطراف آن نمی باشد...
 • نشانه صندلی در گنج یابی و دفینه یابی (1395/08/03 19:05)
  گر در جایی که آرنج قرار می گیرید علامتی وجود داشته باشد احتمالاً روبروی سنگ باید یک برجستگی کوچک (تل خاکی) باشد که دفینه در داخل آن است اگر سنگ صندلی در داخل غار باشد و در اطرافش کنده کاری های گرد و دایره شکل باشد ، گنجینه یک حاکم یا رئیس در داخل صخره های غار ، اتاق های مخفی وجود دارد که معمولاً در کف غار می باشد ....
 • نشانه دست در دفینه (1395/08/03 19:03)
  این علامت چند حالت دارد که باید به آن دقت نمایید(آیا دست راست و یا دست چپ است؟و…)دقت کنید که اگر انگشتی با بقیه فرق داشته باشد یا کج شده باشد آن انگشت جهت را به شما نشان می دهد. دست باید نشانه دیگری هم داشته باشد ، پس آن انگشتی که کج است به نشانه آخر اشاره دارد. وقتی در کنار دست علامت های دیگری باشد (مانند سوراخ و…)...
 • گنج داریوش بزرگ (1395/05/01 12:58)
  گنج داریوش بزرگ اینک که من از دنیا می روم، بیست و پنج کشور جزو امپراتوری ایران است و در تمامی این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان درآن کشورها دارای احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران دارای احترامند . جانشین من خشایارشا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا باشد و راه نگهداری این کشورها این است که در امور...
 • کتاب تاریخ امپراتور ایران گنج باستان (1395/04/25 12:58)
  کتاب تاریخ امپراتور ایران گنج باستان تاریخ امپراتور ایران کتابی بسیاری خلاصه دربارهء امپراتور ایران قبل از اسلام،که البته نظر مؤلف بیشتر حول محور حکومت را نیز به اختصار به تفسیر می‌کشد.بر این اساس باید گفت‌ که مؤلف تاریخ امپراتوری ایران در پی آن نبوده است که مسئله‌ای‌ مبهم یا تاریک را در این دوره روشن کند و بر...
 • دانلود کتاب گنج یابی: فروهر و نگاره های آن (1395/04/18 12:57)
  دانلود کتاب گنج یابی: فروهر و نگاره های آن نویسنده: آناهید خزیر زمان کل: ۴۶ دقیقه کتاب «فروهر و نگاره آن توضیح می‌دهد که در باور ایرانی و در دین زرتشتی، هرگز اهورامزدا صورت خارجی و جسمانی ندارد و انتساب این نقش و نگاره به بزرگ دانای هستی‌بخش، صحیح نیست. نشان‌واره فروهر که رد پایش تا دورترین روزگاران تاریخی ما می‌رسد،...
 • عکسهایی از دختران ایرانی که در گذشته گرفته شده (1395/04/11 12:42)
  عکسهایی از دختران ایرانی که در گذشته گرفته شده به گزارش سرویس عکس فرارو، آنتوان سوروگین معروف به « آنتوان خان » عکاس‌ ایرانی-گرجستانی زمان ناصرالدین شاه قاجار با مجموعه عکس هایش از مردم، مکان ها آداب و رسوم، مشاغل و خصوصا اقوام ایرانی در عین حال که یکی از نخستین عکاسان ایرانی است و به لحاظ هنری تصاویر درخوری به ثبت...
 • درباره گنج بزرگ جهان ناشناخته (1395/04/04 12:41)
  درباره گنج بزرگ جهان ناشناخته جهان ناشناخته گرداورنده و مترجم : مهدی شریفی دریاها و اقیانوسها همیشه در نگاه ماجراجویان و مکتشفین ، جایگاه عجایب و داستانهایی بود که بسیاری از آنها را به سوی خود کشاند ، بشر همواره علاقه داشت که مسیر اقیانوسها را پیموده و به آن سوی اقیانوسها رسیده و از داستانهایی که ماجراجویان پیشین...
 • چنار درخت مقدس و گنجینه ایران زمین (1395/03/28 12:40)
  چنار درخت مقدس و گنجینه ایران زمین در مورد پادشاهان هخامنشی نقل است که چنار از چنان تقدسی برخوردار بوده که در خوابگاه شاهان چنار زرینی به همراه تاکی زرین آراسته به زیور نگهداری می‌شده است و گویی دستیابی به این چنار به معنای به دست آوردن سلطنت بوده است. ظاهرا چنار مظهر غنای طبیعت بوده اما همراه شدن آن با تاک چه توجیهی...
 • نشانه های مهم گنج و دفینه و آموزش گنج یابی در ایران (1395/03/21 12:15)
  نشانه های مهم گنج و دفینه و آموزش گنج یابی در ایران نشانه ای است که در ابتدای ورودی و دهانه غار قرار گرفته باشد که نشانه عدم وجود تله فیزیکی یا شیمیایی است و یا دانستن این مطلب که در دیگر موارد خصوصا در غارها و تونل هایی که به نوعی بسته یا مسدود گشته اند، وجود تله فیزیکی اجتناب ناپذبر است! لذا به دیوارهای کناری به هیچ...
 • گنج بزرگ مقبره تراکیان (1395/03/14 12:13)
  گنج بزرگ مقبره تراکیان گنج کشف شده در مقبره تراکیان (Thracian) واقع در شهر سووشتاری بلغارستان مجموعه ای از مجسمه های طلایی و ظریف است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر قدمت این گنجینه حدود 2400 سال پیش تخمین زده شد است اقوام تراکیان که در کنار رود دانوب زندگی می کردند دارای ذخایر غنی و هنر فلزکاری بسیار غنی بوده...
 • دروغگویی و گنج یابی (1395/03/11 12:46)
  دروغگویی و گنج یابی اما به هرحال سکه‌های تقلبی هیچگاه بدون عیب و نقص نخواهند بود. شناخت مشکلات ساخت سکه باستانی و اثرات بجا مانده بر روی آنها می‌توانند کلیدی برای شناخت سکه‌های تقلبی باشند. با این حال باید دقت داشت که اغلب این روش‌ها (بجز روش ماشین‌کاری الکتریکی) نیز بوسیله جاعلین در باستان استفاده می‌شده و تشخیص آنها...
 • گنج آتشکده (1395/03/05 12:48)
  آتشکده گنج و تاریخ آتشکده 2700 ساله در خوزستان آتشکده جاویدان (صفه سرمسجد) واقع در مسجد سلیمان بنایی متعلق به قرن هفتم قبل از میلاد است که بنا بر نظر برخی کارشناسان، معماران برای ساخت تخت جمشید از آن الهام گرفته‌اند . نوع معماری این بنا، آتشکده جاویدان اورارتویی است که مهمترین مشخصه آن استفاده نکردن از ملات و گذاشتن...
 • گنج درینکویو کاپادوکیه ، ترکیه (1395/03/05 12:12)
  درینکویو(کاپادوکیه ، ترکیه) درینکویو شهر زیر زمینی زرتشتیان شگفت انگیزترین کشف تاریخ آیین زرتشت مقصد جدید گردشگری در ترکیه کاپادوکیه Kapadoukia یا نام قدیمی و پارسی این سرزمین کاپادوسیه Cappadocia به معنای سرزمین اسبهای زیبا ,بخش باستانی و پهناوری است که امروز در ترکیه مرکزی قرار گرفته و به دلیل ارزش های تاریخی و...
 • علامت شتر نشسته در گنج یابی و دفینه یابی (1395/03/02 12:45)
  علامت شتر نشسته در گنج یابی اگر سر شتر کمی متمایل به بالا یا بر گشته به پشت باشد یا اینکه بر روی قله و سر تپه نشسته باشد و ... باید به همان دستورالعملهای ذکر شده در کتابهای چشم طلایی، کلید اسرار و رمزنامه گنج ور استناد و عمل نمایید... چنانچه در کنار و پهلوی کوه یا تپه ای و به موازات آن نشانه شتر نشسته ای را یافتید که...
 • گنج های هخامنشی در ایران (1395/03/02 12:10)
  گنج های هخامنشی در ایران تصاویر با بالاترین درجه کیفیت ممکن تهیه شده اند لطفا برای دیدن تصویر در ابعاد واقعی بر روی آن تصویر کلیک کنید سنگ وزنه هخامنشی – موزه مقدم تهران کاسه فلزی هخامنشی – موزه مقدم تهران ریتون نقره ای – موزه لندن هنر هخامنشی – موزه ملی ایران -ظرف سنگی -شوش هنر هخامنشی – موزه ملی ایران -قسمتی از یک...
 • زنان بزرگ تاریخ ایران زمین (1395/03/01 12:09)
  زنان بزرگ تاریخ ایران زمین معرفی ۱۷ شیرزن پر افتخار ایران باستان …………………………………………………………………… یوتاب : سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است . وی درنبرد با اسکندر گجستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یک...
 • نشانه رد پای برهنه در گنج یابی و دفینه یابی (1395/03/01 03:51)
  نشانه رد پای برهنه در گنج یابی و دفینه یابی اگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود . اگر رد پای چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ باید بررسی شود . اگر رد پای چپ و راست درکنار هم باشد در جهت پاها باید نگاه کرد. (در جهت پاها مکانی که با سایر قسمتها متفاوت است باید بررسی شود...
 • نشانه شتر نشسته در گنج یابی (1395/03/01 02:59)
  نشانه شتر نشسته در گنج یابی
 • دانلود مستند کوروش بزرگ (1395/02/31 12:57)
  گنج پارسیان، دانلود مستند کوروش بزرگ (بخش نخست) حتما دانلود کنید و لذت ببرین مستند کوروش بزرگ (بخش دوم) حتما دانلود کنید و لذت ببرین
 • آدرس بزرگ ترین گنج های ایران (1395/02/31 12:51)
  گنج های بزرگ ایران، گنجینه ایرانیان تاریخچه جواهرات ایران در واقع از زمان صفویان آغاز می‌شود. سلاطین صفوی در حدود 2 قرن، جواهرات با ارزش را جمع‌آوری کردند. حتی کارشناسان دولت صفوی جواهرات را از بازارهای هند، عثمانی، فرانسه و ایتالیا می‌خریدند و به پایتخت حکومت (اصفهان ) می‌آوردند . گنجینه جواهرات ملی ایران آدم این جا...
 • گنج قلعه رودخان (1395/02/31 12:50)
  قلعه رودخان، قلعه گنج و تاریخ قلعه رودخان از نظر زمین شناسی در منطقه ای بنا شده است که تقسیم بندی زمین شناسی به مجموعه گشت شهرت دارد و طبق بررسیهای اشتوکلین شامل دو فاز دگرگونی است. اولی مربوط به پرکامبرین-پالئوزوئیک با شدت دگرگونی بالا است و دیگری به زمان مزوزوئیک و با شدت دگرگونی پایین مطلق است. با توجه به گزارشهای...
 • عکس های گنج طلای سردار اشکانی (1395/02/31 12:45)
  عکس های گنج طلای سردار اشکانی توضیح اینکه: این کلاهخود از جنس مفرغ و طلا کوبی شده بوده و تمام آدمک های روی آن از جنس طلا می باشند و داخل آدمک ها، با موم کار شده است و جهت شناخت بهتر شما سروران گرامی از چگونگی و کم و کیف اشیاء باستانی به نمایش در آمده است.
 • نشانه های گنج و دفینه در ریگ جن (1395/02/31 12:15)
  نشانه های گنج و دفینه در ریگ جن ریگ جن در جنوب غربی و غرب دشت کویر، جنوب سمنان، جنوب شرق گرمسار، شرق منطقه حفاظت شده کویر ، شمال انارک و غرب جندق قرار گرفته است! این دقیق ترین آدرسی است که می توان از کویری داد که نام و نشانش در بیشتر نقشه ها وجود ندارد. انگار که ریگ جن سرزمین حذف شده دوران باشد ! ... مطلب فوق توسط...
 • عکس آثار و گنج های ایران باستان (1395/02/31 12:09)
  عکس آثار و گنج های ایران باستان امروز برای شما کاربران ایران سرزمین گنج های گمشده عکس هایی از ایران باستان را اماده کرده ایم تقدیم به تمام ایران دوستان بیش از ۱۰ عکس از ایران باستان که کمتر دیده اید برای دانلود کتاب (عکس های ناب آثار باستانی ایران باستان) به ادامه نوشتار بروید نقش رستم تاجگذاری اردشیر اول «اهورمزدا»...
 • وصیت نامه داریوش شاه برای فرزندش خشایارشاه (1395/02/31 12:08)
  وصیت نامه داریوش شاه برای فرزندش خشایارشاه آرامگاه داریوش بزرگ اینک که من از دنیا می روم، ۲۵ کشور جزو امپراطوری ایران است. در این کشور ها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در این کشور ها دارای احترام هستند و مردم این کشورها هم در ایران محترم شمرده می شوند. جانشین من خشایارشا باید مانند من در حفظ این کشور ها بکوشد و راه...
 • تصاویر نقش رستم (1395/02/31 12:07)
  تصاویر نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم نقش رستم محل نگهداری درفش کاویانی محل نگهداری درفش کاویانی نقش رستم
 • links (1395/02/25 22:56)
  اشعار کوتاه عاشقانه خرید عینک آفتابی، ساعت مچی خرید عینک آفتابی، ساعت مچی خرید عینک آفتابی، ساعت مچی خرید مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش، کارآموزی خرید مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش، کارآموزی خرید مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش، کارآموزی خرید مقاله، پروژه، پایان نامه، گزارش، کارآموزی خرید مقاله، پروژه، پایان نامه،...
 • درباره ریتون در ایران باستان (1395/02/17 20:17)
  هنر ریتون سازی در ایران باستان ریتون چیست؟ در لغت نامه دهخدا کلمه تکوک معادل با ریتون ذکر شده است و چنین آمده که: تکوک چیزی بود زرین یا آهنین به صورت گاو یا ماهی یا مرغ و بدان شراب خورند. در فرهنگ لغت فرس اسدی، ریتون ظرفی باشد که آن را از طلا ونقره یا از گل، بصورت جانوران،خصوصابه صورت شیر سازند وبدان شراب خورند....