پشتیبانی

دانلود کتاب سرالمستتر, نسخه اصلی و کامل, خرید کتاب سرالمستتر, شیخ بهایی, - دانلود کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
X
تبلیغات
زولا

سایت گنج یابی

دانلود کتاب سرالمستتر, نسخه اصلی و کامل, خرید کتاب سرالمستتر, شیخ بهایی,


دانلود کنید: چشم طلایی  میراث زرین   اسرار نشانه ها   گنج باستان   نشانه های کهن  راهنمای جوغن ها   رمزیاب نشانه گنج  همه کتابها


دانلود کتاب سرالمستتر,خرید کتاب سرالمستتر,دانلود کتاب سرالمستتر شیخ بهایی,دانلود رایگان کتاب سرالمستتر,دانلود رایگان کتاب سرالمستتر از شیخ بهایی,متن کتاب سرالمستتر,کتاب سرالمستتر pdf,دانلود کتاب علوم غریبه pdf,دانلود کتاب دعانویسی


دانلود کتاب سرالمستتر نسخه اصلی و کامل

دانلود کتاب سرالمستتر: نوشته های روی جلد کتاب به خواص اسماء الله و دانستن بعضی مطالب مجهوله اشاره دارد.

این کتاب بقلم آقای حاج سقازاده واعظ می باشد.

این ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۲۲۰ ﺻﻔﺤﻪ است

کتاب ﺳﺮﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺎﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺮﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ ‏(ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺮﯾﺒﻪ‏) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻬﻮﻟﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ .

در علوم غریبه و جفر
خوابنامه شیخ بهانی
بجهت عقد الرّجال
بجهت فتح الرّجال
بجهت عقد اللسان
جدول جفر جامع
بجهت اداء دین
بستن شهوت مرد
بجهت رفع تب و لرز
دفع خون از چشم
علمای این فن شریف

دانلود کتاب سرالمستتر

در خواص اسماء االله و دانستن بعضی مطالب مجهوله
خواص هزار و یک نام خداوند متعال
شرایط خواندن اسماء الحسنی و استجابت دعوات
استخراج مضمرات و امور خفیه
جهت متواری و سرقت شده
برای گریخته و سرقت شده و مراجعت غائب در خواب یا در بیداری دیدن
برای دفع بول کردن طفل در فراش خواب
اگر بخواهی بدانی برای کسی اولادش شود یا نه

دانلود کتاب سرالمستتر

برای حمل زن و اینکه فرزندش می شود یا نه
بجت سلامتی طفل و پسر شدن جنین در شکم مادر
دفع و جلوگیری خون از رحم زن
بخت گشائی دختر و زن
ختم مجرب در گشف قلوب و قبور و صفای خاطر و…
نابودی دشمن قوی و مغلوب کردن او از شیخ شهاب الدین سهروردی
مربع ۳*۳ جهت جلب عزت و برای وسعت رزق و روزی و آسانی کارها و امور
زندگی و رفق صحیح لااله االله الاالله
اگر خواهی بدانی زن زودتر می میرد یا شوهر

دانلود کتاب سرالمستتر

احوال غایب و محاسبه نام و نام مادرش به حساب جمل
بجهت فروش متاع و کالایی که بفروش نمی ره
فهمیدن احوال مریض که آیا سالم می ماند یا میمیرد
جهت فرزند و مال حاصل کردن از حضرت امام زین العابدین (ع)
طلب رزق و روزی و گشایش کارها و مال و ثروتمند شدن
بجهت بیدار شدن در ساعت خاصی از روز یا شب
طلسمی جهت احضار فردی که نیست
برای حفظ از ضرر باغ و بوستان و زراعت از آفات زراعی
اگر کودکی عادت به خاک خوردن داشته باشد
برای درد شفیقه و دعا و عمل آن

لوحی که در شرف آفتاب نوشته شود برای ابواب فتوحات و همه حاجات
جهت از بین بردن غم و اندوه و رسم طلسم آن بشکل مربع و از اسماءالحسنی
بجهت فتح و نصرت و غلبه کردن بر دشمن و غالب شدن بر دشمن ظالم
جدولی که در روز مریخ و در ساعت شرف نوشته می شود برای اینکه هیچ
آفریده ای بر او غالب نشود و قوی و شجاعتی در او ظاهر گردد و بر اعداد مسلط گردد

دانلود کتاب سرالمستتر

بستن زبان کسی با سوره یسن
اگر خواهی عداوت شدید میان کس یا کسانی ظاهر شود
برای جلب و دوستی و مهر و محبت بین کسی یا بین جمعی
اگر بخواهی زنی را بعقد خود در آورید
اگر بخواهید یکی را عاشق خود گردانی
خواص آیه الکرسی و طریقه خواندن آن و قف های آن
اگر کسی را مهمی پیش آید که در آن عاجز و معطّل بماند و علاج آنرا نتواند

دانلود کتاب سرالمستتر

اگر بخواهید میان زن و شوهر محبّت و آشتی برقرار کنید
اگر خواهید کسی را از راه دور بیاورید – احضارش کنید
چند ختم مجرّب جهت رزق و روزی
در معرفت سبعه سیاره که هر کدام در کدام فلک و بکدام چیز متعلق
هست، و اقالیم کدام است و نحس و سعد و طبیعت سبعه سیاره و روز وشب آن
زحل در فکل هفتم و اقلیم نخستین و نحس اکبر و طبیعت آن باد و دو یابس و تعلق معدن و …
مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
اگر خواهی بدانی فلان زن نصیب تو می باشد یا برای کسی دیگر هست
یافتن سارق بر کسی که گمان میرود سارق است…
بجهت خشگی پوست و درمان آن

دانلود کتاب سرالمستتر

طفلی که شب نخوابد و گریه بسیار می کند
سوره فاتحه و طریقه نوشتن آن با موی سر مطلوب و…
سوره الیل مغربی از محیی الدین و رسیدن به گنجی از گنجهای غیب الهی
بجهت حامله شدن زن نازا با حمل نسوان
برای برکت کیسه پول و نوشتن دعای آن که در کیسه نهد
عدد سوره حمد و فایده آن
یسّین مغربی – یس مغربی و نسخه صحیح و فواید آن

اگر خواهی مشهور و معروف شوی بین مردم
نامهای علوم غریبه هر روز هفته (نام روز اول اهنوز – نام روز دوم اشنوو…)
جهت ابطال و باطل کردن سحر و جادو
طریقه احضار ارواح و طریقه ریاضت آن
دستور العمل جامع احضار ارواح
برای رفع طاعون و بیماری ها
اسم اعظم و نتایج عجیب آن
بجهت دفع اعداء تفریق شدن خصم و برآمدن مهمات و فتح و نصر کارها

دانلود کتاب سرالمستتر

اگر خواهی بدانی که بیمار می میرد یا زنده می ماند
طریقه رسم لوح حیات و لوح مهمات و جدول آن
تکثیر بعضی از اسماء الحسنی و طریقه رسم جداول و خانه های آن
دعای اسم اعظم بزرگ از حضرت عیسی که به برکت آن بزرگوار شد
جهت محفوظ ماندن از چشم دیگران و هر آفتی و تیری و… از امام جعفرصادق (ع)
دانلود رایگان کتاب سر المستتر ادعیھ بخت ختمھای مجرب و مھم رزق و روزی دعای فروش کالا
بجهت فتح بخت کسی که بسته باشد و بختش گره افتاده باشد این مربع رانوشته و با خود دارد

بجهت محبوب القلوب و گشایش کارها و فوری رزق و روزی و سلامتی و
تندرستی بدن از بلاها و چشم زخم ها و خلایق و محبت در پیش اکابران و امراء و سلاطین و نوشتن نسخه آن
جهت عزت و نورانیت قلب و رسیدن بمقام بلند و محبت و یافتن سلاطین و رونق کسب و کار
بجهت درد شکم و خون شکم و شکم درد
کسی که به جنگ رود این را با خود داشته باشد

دانلود کتاب سرالمستتر

بجهت علم و عمل و آگاهی بر همه چیز
بجهت بیماری که ناخوش شده باشد
طلسم محبت و شرف زهره هر که با خود دارد بقدریکه در مشت خلق عالم
را مسخّر خود گرداند
پنج تن آل عبا و خواص داشتن آن
بجهت زیادتی مال و اموال و اولاد این طلسم را با خود دارد خداوند چندان مال و اولاد کرامت کند که بیشمار باشد
افسون هندی و فواید اعظیم آن
عدد تمام حروف قرآن مجید و طریقه رسم و جدول آن و فواید آن

دانلود کتاب سرالمستتر

دعای سریع الاجابه
احضار موکل در وقت قمر یا مشتری و احضار مامور
حروف طلسم و علوم غریبه و طریقه آن و فائده آن
بزرگان علوم غریبه دستوری آمده که برای جلب المال و حب این دو اسم را
در شرف زهره در انگشتری خود نقش نمایند
ختم مجرب سروه الواقعه و دعا و جدول و مربع پر برکت آن از خواجه
نصیرالدین طوسی
رمز عظیم و دعای آن برای ثروت عظیم و اثر کلی آن و دارای رمز

بجهت مسخر کردن ماه و خورشید هرکه حروف نورانی را در این آیه در روز
جمعه پیش از طلوع آفتاب بنویسد و ۹۹ نام خداوند را در آن بنویسد و…
در دانستن نفع سفر و اختیار و ترک آن
شرح اسم اعظم و شرف شمس و خواص آن

و…..

لینک دانلود محصول بلافاصله پس از پرداخت به شما نمایش داده خواهد شد و می توانید محصول خریداری شده را دانلود نمایید

محصولات ما دارای  گارانتی صد در صد می باشند


دانلود کتاب سرالمستتر,خرید کتاب سرالمستتر,دانلود کتاب سرالمستتر شیخ بهایی,دانلود رایگان کتاب سرالمستتر,دانلود رایگان کتاب سرالمستتر از شیخ بهایی,متن کتاب سرالمستتر,کتاب سرالمستتر pdf,دانلود کتاب علوم غریبه pdf,دانلود کتاب دعانویسی

**************************************************************

برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به 

 پکیج گنج یابی و دفینه یابی سرزمین زرین(شامل 30 کتاب،صدها عکس،نرم افزار و غیره)

مراجعه کنید

پکیچ آموزش گنج یابی سرزمین زرین اولین و کاملترین اثر منحصر به فرد در ایران است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یک جا دارد.

برای دانلود این پکیچ اینجا کلیک کنید

**************************************************************دانلود کتاب سرالمستتر

1397/02/25, 23:32 چاپ

نظرات (0)

امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.