پشتیبانی

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها- راهنمای کامل و واقع بینانه در پیدا کردن گنج قبرها - دانلود کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه

سایت گنج یابی

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها- راهنمای کامل و واقع بینانه در پیدا کردن گنج قبرها


دانلود کنید: چشم طلایی  میراث زرین   اسرار نشانه ها   گنج باستان   نشانه های کهن  راهنمای جوغن ها   رمزیاب نشانه گنج  همه کتابها


راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها- راهنمای کامل و واقع بینانه در پیدا کردن گنج قبرها

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها- راهنمای کامل و واقع بینانه در پیدا کردن گنج قبرها

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها- راهنمای کامل و واقع بینانه

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها:

اشیای پیدا شده در قبر یا گور را میتوان  به گروه های زیر تقسیم کرد:

۱.اشیای مورد استفاده در زندگانی روزمره(مانند  لیوان ، گلدان ، کاسه و…)

۲ .اشیای آیینی

۳.اشیای زینتی

۴.اشیای مربوط به مشاغل ( سنگ ساب ، چاقو تیزکن نوک مته ، اره وچاقو و اسکنه و…

۵.مواد غذایی (حبوبات ، میوه ، تخم پرندکان وگوشت جانوران)

به یاد داشته باشید مقدار و کیفیت این اشیاء وهدایا بستگی به شخصیت وطبقه اجتماعی فرد مدفون دارد.

از روی شکل تدفین ها واشیاء موجود در آنها

صرف نظر ازپی بردن به شغل ومرتبه اجتماعی افراد مدفون در آنها

وصرف نظر از امکان تعیین فصل وزمان تقریبی فوت ویا تدفین افراد

می توان به برخی از جنبه های اعتقادات مذهبی مردم یک جامعه نیز پی برد

این نکته آخری را به خصوص می توان از روی جهت حفر قبرها ونحوه تدفین وقراردادن افراد واشیاء

وبالاخره نحوه توزیع انها در قبرها شناسائی کرد.

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها- راهنمای کامل و واقع بینانه

عزیزان بیشتر قبرهای خالی از شیی ممکن است مربوط به کودکان و نوزادان کمتر از دو سال باشد

ویا تعدادی از آنها کاملا فرسوده واز بین رفته باشند

همچنین این امکان وجود دارد که این گروه از قبرها حاوی هدایا ومواد از بین رفتنی چون غذا و یا اشیای ساخته شده از پارچه وگیاه بوده اند

که در طی زمان از بین رفته و یا اصولا متعلق به گروهی از افراد جامعه یا اعتقاداتی متفاوت با دیگران بوده یا افراد فقیر باشند

بنابراین قبرهای آنان خالی از هرگونه هدیه ویا نذر بوده است

کاربرد اشیاء ونذورات داخل قبرها در ارتباط با اعتقادات مذهبی افراد و بیانگر مرتبه اجتماعی وشغل آنان بوده است.

اشیاء زینتی معمولا در دسترس زنان و نزدیک دست ها و یا سر وجمجمه آنان قرار دارند.

مهرهایی که در قبور یافت می شوند  نشان های قدرت وکنترل اقتصادی فرد مدفون هستند.

اشیاء افراد فقیر جامعه اغلب یک لیوان ویا کاسه است.

مهره های یافت شده در قبور احتمالا متعلق به یک گردنبند و یا دستبند یا برای منجوق دوزی لباس یا جنبه اعتقادی داشته است.

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها

نکات ایمنی در رابطه با یافتن گنج قبرها

هر موقع اشیایی را پیدا کردید با دست برهنه لمسش نکنید

اگر اشیاء کشف شده در یک مکان پلمپ شده هست باز کنید کمی هوا بخورد بعد داخل شوید .

بدون ماسک به مناطق بسته وارد نشوید بیشتر گازها میتواند انسان را مسموم کند ،

این  مسمومیت ها بیشتر با مونوکسید کربن است

وقتی این گازها جای خود را با خون عوض می کند و باعث میشود که خون نتواند به اعضای حیاتی بدن اکسیژن حمل کند

در نتیجه باعث مسمومیت و حتی مرگ شخص میشود ،

تجزیه اعضای بدن و دفینه ای که به مدت زیاد در فضای بسته مانده است

و فلزات مختلفی که اکسید می شود.

البته نباید فراموش کنید:

که علاوه بر اینها ممکن است بعضی قبرها و اشیاء داخلش با مواد سمی آغشته شده باشد  ،

از لحاظ امنیت شخصی باید همیشه دستکش پلاستیکی و ماسک ضد گاز همرا خود داشته باشید .

وقتی به دفینه رسیدید نباید هیجان زده شوید .

در هر صورت اگر اتفاقی افتاد فرد قربانی را با سرعت به نزدیکترین مرکز درمانی برسانید

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها

کمی درباره قبرها بیشتر بدانید

قبرهای حفره‌ای ساده

این نوع قبور به طرز خیلی ساده در داخل خاک کنده شده، دفن شده که دارای هیچگونه بافت معماری خاصی نیستند

و فقط با خاکبرداری از زمین به شکل قبر در آمده اند .

در این نوع قبور نخست حفره‌ای را که کمی یش از طول و عرض بدن انسان بوده می‌کندند

و مرده را داخل حفرهٔ کنده شده قرار می‌دادند

و روی آن را با تیرهای چوبی، شاخ و برگ درختان پوشانیده و سپس روی آن را خاک می ریختند .

معمولاً خاک دستی ( خاک نوبت دوم ) را خاک رس بسیار نرم که با خاک زمین‌های اطراف قبر تفاوتی اساسی دارد، تشکیل می‌دهد .

دربارهٔ جنسیت افراد به خاک سپرده شده در این قبور می‌توان اظهار داشت که:

در این قبور جنسیت‌های مختلف اعم از زن، مرد و کودک دفن شده اند .

مردگان را در این قبور گاهی به پهلوی راست و گاهی به پهلوی چپ و گاهی به صورت چمباتمه خوابانیده اند .

در تپه حصار مردگان را در یک یا چند لباس پیچانیده اند که این از بقایای پارچه‌ها در قبرستان این تپه مشهود است .

وجود قبرهای زیاد در تپه شمالی حصار نشان می‌دهد که بیشتر مردم برای دفن اجساد، مرده‌ها را در محلی خاص دفن می‌کردند .

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها

قبرهای خمره‌ای

در این نوع قبور، مردگان را در خمره‌هایی قرار می‌دادند .

بیشتر محققین معتقدند که نوع تدفین ارتباط نزدیکی با وضعیت جنین در داخل رحم مادر دارد؛

یعنی همان طور که انسان در رحم مادر قرار گرفته، پس از مرگ نیز به همان حالت به خاک سپرده می‌شود .

این نوع تدفین گویای فلسفهی مرگ و زندگی است؛

تولدی نو، بدین معنی که همین جسم با این اعتقاد زندگی جدید را شروع کرده است و حیات دوباره در جهان دیگر خواهد داشت .

به همین منظور ابزارکاری که او به طور کلی که به هنگام حیات با آنها سروکار داشته

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها

قبور حفره‌ای با پوشش سنگی

این قبور همانند قبور حفره‌ای ساده با خاکبرداری از زمین شکل گرفته

و دارای بافت معماری خاصی نیستند

و اندازهٔ آنها هم به قامت انسان که دفن می‌شود، بستگی دارد .

در اطراف این قبور و روی آنها تخته سنگهایی قرار می‌دادند و مرده را به صورت چمباتمه و از پهلو به طرف جهات اصلی می خوابانیده اند .

آنان با این کار می خواستند آرامگاهی نظیر خانه‌های جهان زندگان به مردگان بدهند .

گاهی هم دیواره‌ها و با کف قبر را سنگ فرش می‌کردند که نشانهٔ فرد از مقام در اجتماع ( در زمان حیاتش ) بوده است .

گاهی هم از این قبور به عنوان قبرهای خانوادگی استفاده می‌کردند

به این ترتیب که:

گاهی مرده اول را با لایه‌ای از خاک می پوشانیدند و مرده دوم را قرار می‌دادند

و گاهی هم وسایل درون گور و استخوانهای مرده اول در گوشه‌ای از قبر جمع کرده و مرده دوم را قرار می‌دادند .

راهنمای گنج های قابل کشف در قبرها

قبر گبری

قبرهای گبری معمولا در نقاط بلند و روبه دره قرار دارند.

اکثرآ دارای جنس هستند روی هر قبر با تخته سنگ پوشانده میشده که حتی با یک میلگرد هم میتوان قبر گبری را پیدا کرد

در فقیرترین قبر انان  یک یا دو کاسه سفالی قرار دارد

و قشر متوسط و پولدار انان لوازم شخصی انان هم قرار داده میشد مانند:

زیورالات

خنجر

سپر

و در معدودی از انان نسخه گنج مربوط به اموال شخص مرده

و در برخی از انان اسب یا قاطر یا سگ شخص هم با او بخاک میسپردند

(این اجناس فقط بخاطر اعتقاد مردمان آنزمان به زندگی پس از مرگ بوده)

بالاترین قبر گبری مربوط به موبد و سردار انان میشد
که در اول صف قبرها قرار میگرفت و در عمق نسبتآ بالایی نسبت به سایر قبرها میبود
و داخل قبر و بیرون زیر خاک اطراف قبر هدایایی قرار میگرفته
در قبرهای گبری بیماریهای مسری وجود دارد که بعد چندهزار سال هم از بین نمیرود.
مواظب باشید و با پوشش کار کنید

**************************************************************

برای آشنایی با اسرار گنج یابی و آموزش دفینه یابی به 

 پکیج گنج یابی و دفینه یابی سرزمین زرین(شامل 30 کتاب،صدها عکس،نرم افزار و غیره)

مراجعه کنید

پکیچ آموزش گنج یابی سرزمین زرین اولین و کاملترین اثر منحصر به فرد در ایران است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یک جا دارد.

برای دانلود این پکیچ اینجا کلیک کنید

**************************************************************راهنمای گنج های قابل کشف در قبره

 

راهنمای گنج یابی

 

گنج قبر

1396/06/27, 16:27 چاپ

نظرات (0)

امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.